Heat Press Accessories

   พิเศษเหลือ 150฿/ชิ้น

เทปกันความร้อน

เทปกันความร้อน
ขนาด 8 * 33 mm.

พิเศษเหลือ 400฿/โรล

เทปล่อน

ผ้ากันความร้อน
ขนาด A4

  พิเศษเหลือ 600฿/โรล

เทปล่อน

ผ้ากันความร้อน
ขนาด A3

   พิเศษเหลือ 550฿/ชิ้น

แผ่นยางรองรีด

แผ่นยางรองรีด
ขนาด A4

พิเศษเหลือ 1,000฿/ชิ้น

แผ่นยางรองรีด

แผ่นยางรองรีด
ขนาด A3

โมลล์จาน

เครื่องสกรีน สำหรับพิมพ์ภาพลงจาน

โมลล์หมวก

เครื่องสกรีน สำหรับพิมพ์ภาพลงหมวก

โมลล์-สำหรับเครื่องสกรีนแก้ว

เครื่องสกรีน สำหรับพิมพ์ภาพลงแก้ว

ฝาบน

ฝาด้านบน

คอนโทร

คอนโทร