หากท่านสนใจสมัครเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่าย Ink Spa กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อท่านกลับไปค่ะ

แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

รายละเอียดข้อมูลร้านค้า

ชื่อ / นามสกุล (ต้องการ)

Name / Surname (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หมายเลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

ออกให้ ณ (ต้องการ)

ชื่อร้าน (ต้องการ)

ที่อยู่ร้าน (ต้องการ)

เอกสารเกี่ยวกับร้านค้า (ต้องการ) เช่น ทะเบียนการค้า หรือใบรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน / ทะเบียนผู้เสียภาษี ภพ.20 / สำเนาบัตรประชาชน

กรุณาพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ต้องการ)
captcha